وبلاگ شخصی میثم کاظمی فرد

گاهنوشت های من !

میثم کاظمی فرد

همین اطراف

| يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ (۲۰:۱۴)

به دنبال لبخند ناب تو هستم
چنين عمرم را مي گذرانم
مرا نه شکوه است نه گلايه
قلبم اگر ياري کند برگ هاي زرد پاييزي را
شماره مي کنم که دارند از پاييز جدا مي شوند و
به زمستان متصل مي شوند
براي زيستن هنوز بهانه دارم
من هنوز مي توانم به قلبم که فرسوده است
فرمان بدهم که تو را دوست داشته باشد
به قلبم فرمان مي دهم
ميوه هاي زمستاني را براي تابستان
ذخيره کنند
تا تو در تابستان از راه برسي
سبدهاي ميوه را که وصيتنامه ي من است
از زمين بي برکت و فرسوده برداري
از قلب بيمارم
مي خواهم تا آمدن تو بتپد ...

احمدرضا احمدی


برچسب ها : احمدرضا احمدی,شعر,همین اطراف,