وبلاگ شخصی میثم کاظمی فرد

گاهنوشت های من !

میثم کاظمی فرد

ای عشق

| يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۲ (۱۶:۰۸)

"ای عشق"

ای عشق ! پناهگاه پنداشتمت

ای چاه نهفته ! راه پنداشتمت

ای چشم سیاه ! آه ، ای چشم سیاه

آتش بودی ، نگاه پنداشتمت .

فریدون مشیری


برچسب ها : ای عشق,فریدون مشیری,